Kindercoaching

Heb je het gevoel dat je kind niet lekker in zijn/haar vel zit? Zich boos, verdrietig of angstig voelt? Misschien weinig zelfvertrouwen of moeite met een scheiding heeft? Wordt je kind gepest, heeft het last van hooggevoeligheid, slaapt het slecht of piekert het veel? Ik ben Mascha de Weijer van Kindercoach Haarlem Yellow Star en ik help jullie graag. Ook kinderen met ADD, ADHD, gedragsproblemen of extreme stress kunnen door kindercoaching vaak goed worden geholpen.

Aan de hand van gesprekken met het kind en diverse methoden waaronder creatieve bezigheden, rollenspellen maar bijv ook meditatie en Tai Chi, voel ik al snel aan wat er nodig is en gaan we op onderzoek uit. De meeste kinderen hebben een sterk eigen oplossend vermogen waardoor problemen vaak vanuit het kind zelf opgelost kunnen worden. Hiermee groeit ook het zelfvertrouwen.

Als kindercoach leer ik de kinderen hun kracht te vinden en te gebruiken. Ik bied kortdurende en effectieve hulp aan kinderen tussen de 5 en 18 jaar. Tijdens het coachingstraject gaan we op zoek naar de kwaliteiten en krachten van het kind en leer ik hem/haar hoe deze ingezet kunnen worden zodra er zich een lastige situatie  voordoet. Yellow Star kindercoaching richt zich op positieve ervaringen en oplossingen. Met als doel een positief zelfbeeld en een blij kind. Graag haal ik de oplossingen naar boven waardoor het kind weer lekker in z’n vel zit.

“Ik vind het geweldig wat Mascha in een korte tijd (5 sessies) heeft weten te bewerkstelligen. Mijn dochter voelde zich erg op haar gemak en heeft kunnen ervaren wat ze zelf aan haar problemen kan doen! Door de inzichten die Mascha heeft gegeven zit Linda veel lekkerder in haar vel en is ze niet meer zo heftig in haar uitingen.
Ik heb ook veel baat gehad bij de gesprekken met Mascha, ze heeft mij en mijn man inzichten gegeven waardoor wij allemaal op een fijnere manier met elkaar om kunnen gaan. Je hebt ons erg geholpen! Dank je wel en succes met je praktijk!”

Hartelijke groet, Yvonne

Wanneer schakel je Yellow Star Kindercoach Haarlem in?

Bij kinderen en jongeren tussen de 5 en 18 jaar die hulp kunnen gebruiken bij;

 • Zelfvertrouwen
 • Omgaan met hooggevoeligheid
 • Negatief zelfbeeld bijv; “Ik mag er niet zijn” of “Ze zien mij niet staan”
 • Belemmerende gedachten; “Het lukt mij toch niet”
 • Het aangeven van grenzen
 • Verlegenheid, zichzelf durven uitspreken
 • Concentratie
 • Gedragsproblemen; boosheid, opstandig, heftige uitingen
 • Verdriet
 • Ouders in scheiding
 • Angst (faalangst)
 • Gepest worden of zelf pesten
 • Stress
 • Omgaan met emoties
 • ADHD
 • ADD

Kennismaking

Vaak is er eerst een kennismakingsgesprek met de ouder(s)/verzorger(s), meestal per telefoon maar het kan ook persoonlijk in de praktijk in Haarlem. Dit is kostenloos.

Intakegesprek
Het intakegesprek doe ik samen met de ouder(s) en duurt ongeveer 1,5 uur. We bespreken de ervaringen, wensen, vragen en verwachtingen van de ouders. We bepalen wat het kind nodig heeft om zijn doel te bereiken. Het kind is hierbij niet aanwezig.

Coaching
Daarna volgt een aantal sessies van een uur met het kind, afgestemd op zijn of haar behoefte. Ik gebruik allerlei methodes, technieken en werkvormen: Spelen, creatief bezig zijn, rollenspellen, Tai Chi, meditatie, focussen, mindfulness, bewegen, dansen, familieopstellingen met poppetjes en vloerankers, kwaliteitenspel of verhalen vertellen. Tijdens het coachen pakken we belemmerende gedachten en gevoelens aan en werken we daarnaast samen op een oplossingsgerichte en creatieve manier aan wat het kind wil bereiken.

Hoeveel sessies?
In de meeste situaties zijn 3 tot 8 sessies voldoende. Tijdens een oudergesprek wordt steeds in overleg besloten of het traject wordt vervolgd en hoeveel sessies er mogelijk nog zullen volgen. Meestal volgt er een na een aantal sessies een oudergesprek. Dit kan een tussengesprek of een eindgesprek zijn. Er wordt bekeken hoe het thuis gaat en er wordt besproken wat er tijdens de sessies is gedaan. (dit gebeurt na overleg met het kind over wat er verteld mag worden).

Verschillende methodieken

Tijdens de coachingsessies kijk ik waar de interesses van het kind liggen. Er zijn heel veel verschillende methoden, hieronder licht ik er een aantal toe;

Creatieve Ontwikkeling

Tekenen, schilderen en kleien Creatieve uitingen helpen het kind om in contact te komen met zijn of haar diepere gevoelens. Hierdoor groeit hun bewustwording. Kinderen verwerken op deze manier gebeurtenissen. Daarnaast is het ook gewoon fijn om tijdens het praten iets te creëren.

Focussen met kinderen
Met deze methode leert het kind te luisteren naar zijn of haar lichaam, om zo contact te maken en te voelen wat daar aanwezig is. Focussen helpt met het bewust worden van gevoelens en het uitdrukken van onderdrukte emoties. Er ontstaat meer bewustwording en daardoor kan er weer nieuw evenwicht onstaan.

Familieopstellingen met kinderen
Deze methodiek richt zich op het visualiseren van de interne en externe werkelijkheid van het kind. Door middel van Duplo-poppetjes en Playmobil wordt de situatie door het kind verbeeld en de gevoelens daaromheen zichtbaar gemaakt en verduidelijkt. Het structureert de soms verwarrende werkelijkheid van het kind en werkt ordenend. Het kind kan door deze methodiek dicht bij zijn gevoel komen en erkenning krijgen daar waar hij of zij het niet eerder heeft gevoelt. Familieopstellingen maakt de gezins-, school- of andere omgevingssituatie inzichtelijk.

Tai Chi voor Kinderen geeft kinderen ontspanning. Door diepe ademhaling en rustige bewegingen worden spanningen ontladen en wordt nieuwe energie opgeladen. Je kunt ook een kijkje nemen op de Tai Chi website. www.TaiChivoorKinderen.nl

Meditatie
Kindermeditatie helpt kinderen in hun eigen kracht te staan. Kinderen worden van binnen uit sterker en ontwikkelen hierdoor meer zelfvertrouwen. Het helpt kinderen zichzelf te zijn en minder ontvankelijk voor invloeden van buitenaf. Kinderen leren spelenderwijs mediteren. We werken met visualisatie oefeningen, ademhalingstechnieken en beweging. Door middel van de fantasie en het inlevingsvermogen van de kinderen komen zij in contact met hun gevoel. Hierdoor krijgen zij inzichten, waarmee ze hun emoties zelf kunnen vorm geven.

Mindfulness
Meditatie en mindfulness zorgt voor bewustwording van het moment, van het nu. Wakker en aanwezig zijn bij wat er nu is, zonder oordeel, nieuwsgierig kijken en observeren. Wat is er nu? Kinderen merken dat negatieve gedachten of zorgen alleen maar gedachten zijn. Ze komen en ze gaan.

Kwaliteitenspel, Junior- en Puberkaarten
Ontdekken waar de kwaliteiten en valkuilen liggen waardoor het kind meer inzicht en vertrouwen krijgt in zichzelf. Daarnaast ga ik samen met het kind onderzoeken wat de talenten van het kind zijn. Een talent is niet zozeer waar je heel goed in bent maar wie jij echt bent!! Kennis over je talent levert veerkracht en veel positieve energie!!

Heb je vragen of wil je graag eens kennis komen maken met je kind? Bel gerust.

Kindercoach Haarlem

Tarieven

Kinderen & tieners
Kennismakingsgesprek is kostenloos
Intakegesprek (1,5 uur)                               € 70,-
Coachingssessie (1 uur)                               € 70,-
Eindgesprek met ouder(s)   (1 uur)           € 70,-
Telefonisch consult (half uur)                    € 30,-

Wanneer een sessie niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd, graag telefonisch of per mail. In andere gevallen wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Vergoeding
Zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor coaching helaas niet. Binnen de huidige wetgeving kan coaching als activerende begeleiding worden betaald uit het Persoonsgebonden Budget (PGB).

Heeft u een inkomen beneden modaal? Ik hanteer een speciaal tarief.

Yellow Star coaching is aangesloten bij de beroepsverening Collectief Alternatieve Therapeuten, het CAT.

Bel: 06-15539893      of      mail: info@YellowStar.nu